SAMEN STERK: buddyspel en startviering

Op de kleuterschool leerden we elkaars buddy beter kennen.  Op de lagere school zongen we samen het Bloesemlied tijdens de startviering. Mooie afsluiters van de schoolweek want SAMEN STERK!

Feest van Maria Lichtmis op VBS De Bloesem!

Op de kleuter- en lagere school vierden we het feest van Maria Lichtmis. De kinderen werden in groepen verdeeld en genoten van: luisteren naar verhaal, lichtjes maken en versieren, lied zingen, samen spelen, … . Natuurlijk smulden we van heerlijke pannenkoeken!

3K op bewegingstocht in het lager

Ouders en grootouders wandelen naar de lagere school. Via allerlei opdrachtjes in elke klas verkent de 3de kleuterklas de lagere school. Het werd een boeiende tocht met lekkere afsluiters.

Leuke winterse middagpauzes

Vanuit de leerlingenraad ontstond het idee om de middagpauzes anders in te vullen. Zo brachten de leerlingen zelf volgende ideeën aan: knutselen, gezelschapsspelen, voetbalinitiatie, dans, … . Er werd een regeling afgesproken en iedereen die wenst, schrijft zich in voor een activiteit naar wens. Deze activiteiten worden door leerlingen en leerkrachten begeleid. Super tof initiatief!

Leerkrachten

Mail Leerkrachten