SAMEN STERK: buddyspel en startviering

Op de kleuterschool leerden we elkaars buddy beter kennen.  Op de lagere school zongen we samen het Bloesemlied tijdens de startviering. Mooie afsluiters van de schoolweek want SAMEN STERK!

Feest van Maria Lichtmis op VBS De Bloesem!

Op de kleuter- en lagere school vierden we het feest van Maria Lichtmis. De kinderen werden in groepen verdeeld en genoten van: luisteren naar verhaal, lichtjes maken en versieren, lied zingen, samen spelen, … . Natuurlijk smulden we van heerlijke pannenkoeken!

Leerkrachten

Mail Leerkrachten