Feest van Maria Lichtmis op VBS De Bloesem!

Op de kleuter- en lagere school vierden we het feest van Maria Lichtmis. De kinderen werden in groepen verdeeld en genoten van: luisteren naar verhaal, lichtjes maken en versieren, lied zingen, samen spelen, … . Natuurlijk smulden we van heerlijke pannenkoeken!

3K op bewegingstocht in het lager

Ouders en grootouders wandelen naar de lagere school. Via allerlei opdrachtjes in elke klas verkent de 3de kleuterklas de lagere school. Het werd een boeiende tocht met lekkere afsluiters.

Leuke winterse middagpauzes

Vanuit de leerlingenraad ontstond het idee om de middagpauzes anders in te vullen. Zo brachten de leerlingen zelf volgende ideeën aan: knutselen, gezelschapsspelen, voetbalinitiatie, dans, … . Er werd een regeling afgesproken en iedereen die wenst, schrijft zich in voor een activiteit naar wens. Deze activiteiten worden door leerlingen en leerkrachten begeleid. Super tof initiatief!

Gezellige kerstmarkt!

Vanaf vrijdagmorgen 16/12 heerste er een gezellige drukte op de lagere school van VBS De Bloesem. Ouders toverden onze speelplaats om tot een gezellige kerstmarkt! Aan alles werd gedacht: versiering, houtvuur, veel lekkers, vrolijke muziek, kerstfilm, …! Kleuters en lager maakten creatieve geschenkjes en er kwam véél volk! Geniet nog maar even na van onze

Zie ginds kwam…

Zie ginds kwam… een jeep met Sint & Piet langs! Ze brachten veel lekkers en leuk speelgoed mee voor iedereen van VBS De Bloesem! En wij trakteerden hen met vrolijke dansjes en liedjes.

Leerkrachten

Mail Leerkrachten