3K op bewegingstocht in het lager

Ouders en grootouders wandelen naar de lagere school. Via allerlei opdrachtjes in elke klas verkent de 3de kleuterklas de lagere school. Het werd een boeiende tocht met lekkere afsluiters.

Leuke winterse middagpauzes

Vanuit de leerlingenraad ontstond het idee om de middagpauzes anders in te vullen. Zo brachten de leerlingen zelf volgende ideeën aan: knutselen, gezelschapsspelen, voetbalinitiatie, dans, … . Er werd een regeling afgesproken en iedereen die wenst, schrijft zich in voor een activiteit naar wens. Deze activiteiten worden door leerlingen en leerkrachten begeleid. Super tof initiatief!

Gezellige kerstmarkt!

Vanaf vrijdagmorgen 16/12 heerste er een gezellige drukte op de lagere school van VBS De Bloesem. Ouders toverden onze speelplaats om tot een gezellige kerstmarkt! Aan alles werd gedacht: versiering, houtvuur, veel lekkers, vrolijke muziek, kerstfilm, …! Kleuters en lager maakten creatieve geschenkjes en er kwam véél volk! Geniet nog maar even na van onze

Sherborn met 2L en 5L

Dat december een warme en mooie maand kan zijn, hebben de kinderen van 2L en 5L op De Bloesem bewezen. Ze deden samen een lesje 'knuffelturnen'. Sherborn toont hoe kinderen elkaar kunnen leren vertrouwen, hun grenzen kunnen afbakenen en leren omgaan met aanrakingen. Als afsluiter gaven we elkaar ook een kleine massage met als thema

Vlinderklas en 5de leerjaar doen samen Sherborne!

Bij ons jaarthema : ' Ik leef , ik beweeg' staat telkens 1 booster in de kijker! Deze maand staan we vooral stil bij, rust, het innerlijke via Yoga, sherborne, stilltespelltjes, enz.... De vlinderklas en het 5de leerjaar deden samen sherborne.  

Zie ginds kwam…

Zie ginds kwam… een jeep met Sint & Piet langs! Ze brachten veel lekkers en leuk speelgoed mee voor iedereen van VBS De Bloesem! En wij trakteerden hen met vrolijke dansjes en liedjes.

Griezeldag op De Bloesem

Het werd een gezellige griezeldag met een lekkere traktatie van juf Ann ter gelegenheid van de geboorte van haar kleinzoon Emiel! Een leuke herfstvakantie!

Leerkrachten

Mail Leerkrachten