Feest van Maria Lichtmis op VBS De Bloesem!

Op de kleuter- en lagere school vierden we het feest van Maria Lichtmis. De kinderen werden in groepen verdeeld en genoten van: luisteren naar verhaal, lichtjes maken en versieren, lied zingen, samen spelen, … . Natuurlijk smulden we van heerlijke pannenkoeken!

3K op bewegingstocht in het lager

Ouders en grootouders wandelen naar de lagere school. Via allerlei opdrachtjes in elke klas verkent de 3de kleuterklas de lagere school. Het werd een boeiende tocht met lekkere afsluiters.

Leerkrachten

Mail Leerkrachten