peuterklas

3K op bewegingstocht in het lager

Ouders en grootouders wandelen naar de lagere school. Via allerlei opdrachtjes in elke klas verkent de 3de kleuterklas de lagere school. Het werd een boeiende tocht met lekkere afsluiters.

Gezellige kerstmarkt!

Vanaf vrijdagmorgen 16/12 heerste er een gezellige drukte op de lagere school van VBS De Bloesem. Ouders toverden onze speelplaats om tot een gezellige kerstmarkt! Aan alles werd gedacht: versiering, houtvuur, veel lekkers, vrolijke muziek, kerstfilm, …! Kleuters en lager maakten creatieve geschenkjes en er kwam véél volk! Geniet nog maar even na van onze

Zie ginds kwam…

Zie ginds kwam… een jeep met Sint & Piet langs! Ze brachten veel lekkers en leuk speelgoed mee voor iedereen van VBS De Bloesem! En wij trakteerden hen met vrolijke dansjes en liedjes.

Griezeldag op De Bloesem

Het werd een gezellige griezeldag met een lekkere traktatie van juf Ann ter gelegenheid van de geboorte van haar kleinzoon Emiel! Een leuke herfstvakantie!

Leerkrachten

Mail Leerkrachten