In de kerk van Moortsele herdachten we in stilte het lijden van Jezus met de ganse lagere school.