Tijdens hoekenwerk, reken- en taallessen wordt met allerlei materiaal al spelend geleerd!  De kinderen leren er vlot de letters en woorden lezen, getallen splitsen, …!