Tijdens de maand oktober werden de muzische lessen, alsook die van wero, ingevuld met heel wat informatie en materiaal rond de herfst.
We knutselden er op los, bewogen met en tegen de wind mee (en dat in de turnzaal! Aan fantasie geen gebrek in deze klas.) en brachten de herfst mee tot in onze klas.
Vooral de herfstvruchten werden talrijk meegebracht. Tijdens de wiskundeles hebben we de okkernoten, eikels en kastanjes eens geteld. Meteen een mooie inleiding naar onze getallijn tot 100!