De leerlingen van 6L luisterden geboeid naar de belangrijke informatie over de ‘dode hoek’ in het verkeer! In de bestuurderscabine konden ze dit in levende lijve ondervinden. Veilig op weg in het verkeer!!!