Op donderdag 26 november kwam een enthousiaste en grappige meneer de kinderen van het tweede leerjaar bodypercussie aanleren. Stap voor stap hebben we verschillende bewegingen en ritmen geleerd. Zo konden we op het einde van de les zelf een stukje bodypercussie uitvoeren. Keileuk! Het was fijn om leuke geluiden te maken met ons eigen lichaam!