Leerkrachten

Mail Leerkrachten

Kleuterschool

Vosjesklas

Els Scheire

Bijtjesklas

Aline Claeys

Rikkiklas

Christine De Witte

Vinderklas

Ann Glorieux

Kinderverzorgster

Liesbeth De Schrijver

Kleuterturnen

Ann Willems

Onderhoud en middagtoezicht

Marleen Tavernier

Voor- en naschoolse opvang

Els Verliefde

Lagere school

1ste leerjaar

Carol D’Hondt

2de leerjaar

Erna Vandenhaute

Pauline Bracke

3de leerjaar

Fiona Verschraegen

4de leerjaar

Annick Vekeman

5de leerjaar

Caroline De Cuyper

6de leerjaar

Kris Librecht

LO

Wim Piens

ICT

Bram Deslypere

Secretariaat

Kristien Van Den Berghe

Brigitte De Veleer

Inge Janssens

Onderhoud

Els Verliefde

Middagtoezicht, voor- en naschoolse opvang

Marijke Duprez

Directie

Veerle De Coninck