peuterklas

SAMEN STERK: buddyspel en startviering

Op de kleuterschool leerden we elkaars buddy beter kennen.  Op de lagere school zongen we samen het Bloesemlied tijdens de startviering. Mooie afsluiters van de schoolweek want SAMEN STERK!

Leerkrachten

Mail Leerkrachten