DE WERKING

De “Ouderraad” is de officiële naam voor een groep ouders waarvan de kinderen school lopen in “VBS De Bloesem” en zich engageren om zo iets meer te kunnen betekenen voor de school en de kinderen. Deze kinderen werken en spelen in de klassen en op de speelplaats. Al het materiaal dat hiervoor nodig is, moet op regelmatige tijdstippen vervangen worden. Zoals welbekend, hebben de meeste schoolinstellingen een tekort aan middelen om dit te financieren. Graag willen wij een steentje bijdragen.
Met een paar gezellige activiteiten (koekjesverkoop, bloemenverkoop, kerstmarkt, schoolfeest, eetfestijn, …) kan heel wat gerealiseerd worden.

Hiernaast biedt de ouderraad ook een platform om mekaar beter te leren kennen. Wie zijn al die papa’s en mama’s die we aan de schoolpoort tegenkomen bij het wegbrengen en afhalen van onze kinderen ?
Een ideale gelegenheid om dit te weten te komen, is door deel te nemen aan de ouderraadbijeenkomsten.

Tijdens deze bijeenkomsten worden bij een gezellige babbel en drankje de agendapunten besproken die vooraf worden samengesteld. Alle leden van de ouderraad krijgen een kopie van het verslag. De datum van de bijeenkomsten worden op de eerste vergadering vastgelegd. Deze activiteiten blijven een sociale aangelegenheid die gepaard gaan met de nodige humor en vooral een gezellige sfeer waarin de ouders elkaar beter en op een andere manier leren kennen. Zij die reeds meegewerkt hebben, weten wat hier bedoeld wordt.

Kortom… de ouderraad betekent dus een bont gezelschap ouders die activiteiten organiseren met als doel middelen te financieren om zo de tijd die uw kind doorbrengt op een aangename, speelse, groene en leerrijke manier te laten verlopen. Meedenkend lid? Meewerkend lid? Het allerbelangrijkste blijft dat u er gewoon bij bent op de activiteiten en initiatieven die doorheen het ganse jaar op touw gezet worden.

Helpende handen om leuke initiatieven uit de grond te stampen?

Gemotiveerde ouders die willen meewerken aan creatieve activiteiten?

Suggesties om de school voor onze kinderen nog aangenamer te maken?

U begrijpt dat een vereniging, die bestaat uit vrijwilligers, alleen optimaal kan functioneren als zij kan rekenen op veel helpende handen en voldoende creatieve ideeën van ouders.

Jaarlijks verliezen we enkele dynamische leden omdat hun kroost afstudeert. Daarom richten we deze warme oproep aan alle ouders.

Lid worden van de ouderraad?

Alle ouders kunnen lid worden. Heb je zin om lid te worden? Geef dan een seintje aan een van onze leden en je wordt, volledig vrijblijvend, uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering.

Een andere manier van samenwerken?

Reeds verschillende jaren kunnen we rekenen op ‘vrijwillige medewerkers’: ouders die geen volledig engagement binnen de ouderraad wensen, maar wel meewerken aan een bepaalde activiteit. Ook die personen ontvangen we uiteraard met open armen. Aarzel niet en bel, mail ons!

ONZE DOELSTELLINGEN

* Spreekbuis zijn tussen de ouders en het schoolteam

* Mee vormgeven aan de toekomst van de school en de kinderen

* Ouders gevoelig maken voor hun verantwoordelijkheden t.a.v. de school

* In samenwerking met de school initiatieven ontwikkelen die voor onze

kinderen en hun leerkrachten zo véél meer betekenen.

* Materiële en financiële ondersteuning van de schoolwerking zodat er

extraatjes af kunnen voor onze kinderen.

WAT HEBBEN WE VORIG SCHOOLJAAR GEREALISEERD?…

enkele voorbeelden:

 lager school voorzien van grassen en bloesembomen

 busvervoer schoolreizen

 de Sint geholpen met het uitkiezen van de cadeau’s

 de Paashaas de weg getoond naar de school

 sponsoring afscheidscadeau 6de jaars

 frietjes bij het carnavalsfeestje

 Verzorgen van de recepties voor de 1ste communie en de 6de jaars.

Het allerbelangrijkste blijft dat u er gewoon bij bent op de activiteiten en initiatieven die doorheen het ganse jaar op touw gezet worden.

Leen Sleeuwaert en Pamela Bauwens

( voorzitter ouderraad )