Inschrijven van leerlingen

  • Kleuters kunnen naar school komen van zodra ze 2 jaar en 6 maanden zijn.
  • Kleuters jonger dan 3 jaar worden slechts toegelaten op bepaalde instapdata.
  • Ten einde de identiteit van de leerlingen te bevestigen hebben we een kopie van de Kids-ID nodig.

Leerplicht

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. De reglementering in verband met afwezigheden is verstrengd. In het schoolreglement vindt u de juiste reglementering. Er kunnen geen uitzonderingen toegestaan worden.

Aanvang van de lessen

De lessen beginnen ‘s morgens om 8.45u. en eindigen om 11.55u. ‘s Middags beginnen ze om 13.15u. en eindigen om 16.00u. De vrijdag vanaf 13.30u. tot 15.00u. ‘s Morgens is de poort open om 8.30u. ‘s Middags is ze open om 13.00u. Zorg ervoor dat uw kinderen op tijd zijn. Ouders vergezeld van honden komen niet op de speelplaats.

Voor- en naschoolse opvang

Zowel op onze kleuter school als op de lagere school is er opvang vanaf 7u ‘s morgens  en tot 18u ‘s avonds. Op woensdagmiddag is er opvang voorzien in het GILO te Oosterzele. Steeds eerst contact opnemen met de coördinator mevr. Edith Renne op 09 363 84 25 of

edith.renne@oosterzele.be

Voor de opvang wordt een vergoeding gevraagd welke bij het begin van het schooljaar in een afzonderlijk schrijven wordt meegedeeld.

Middagverblijf

‘s Middags mogen de leerlingen op school blijven. Zij kunnen ofwel een warme maaltijd gebruiken, ofwel boterhammen meebrengen. Als drank kunnen ze soep, melk, water (plat of bruisend) of fruitsap verkrijgen. De leerlingen brengen geen drank mee. Op vrijdagvoormiddag wordt de bestelling van de maaltijden genoteerd voor de komende week. Voor het middagverblijf, de maaltijden en voor de drankjes wordt een vergoeding gevraagd welke bij het begin van het schooljaar in een afzonderlijk schrijven wordt meegedeeld.

Oudercontacten

Minstens tweemaal per jaar wordt er een oudercontact georganiseerd.  De data staan vermeld op de jaarkalender. Bij het begin van het schooljaar stellen de leerkrachten hun klaswerking voor tijdens onze infoavonden.  Doorheen het schooljaar staan directie en leerkrachten steeds ter beschikking van ouders om individuele vragen te bespreken.